Kinderopvang en peuterspeelzalen in Belt-schutsloot